Hledáme nového učitele do naší autoškoly.

Řidičský průkaz sk. D

Teorie v učebně i online

Učebny jsou pro Vás otevřeny do večerních hodin.

Teoretická výuka probíhá kurzem podle studijního plánu v našich pobočkách, formou přednášek, instruktážních videí a testů. Teorie nad limit daný zákonem je pro Vás hodinově neomezena a zdarma. Výuka teorie probíhá na kterékoliv naší učebně.

Jízdy

Jízdy jsou po Praze a okolí.

Od pondělí do neděle v době od 8:00 - 20:00 hod.

Plánování jízdních hodin probíhá v učebně přes PC. Pracují u nás klidní a velice zkušení učitelé teoretické výuky i praktického výcviku, kteří vás dovedou až k závěrečné zkoušce. Střídání žáků při praktické jízdě na místech daných autoškolou.

Co smíte řídit

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Zkouška

První zkouška je v ceně výcviku.

Bez správního poplatku , který si žák platí sám.

Platba

Možnost platby ve dvou splátkách bez navýšení.

Min. záloha 4000,-Kč, druhá platba maximálně do 30 dnů od první splátky.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

  • věk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
  • platná lékařská prohlídka
  • úspěšně zvládnutý výcvik pro danou skupinu
  • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
  • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
  • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií

b) Vězeňské služby České republiky

c) Ozbrojených sil České republiky

d) Obecní policie

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany

f) Celních orgánů

g) Při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

 

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Řidičák za super cenu:

D  14.999,-
Informace a přihláška
Koupit jako dárek