KONDIČNÍ JÍZDA „VÝMĚNOU“ ZA FOTKU


AKCE KONDIČNÍ JÍZDA ZDARMA „VÝMĚNOU“ ZA FOTKU

 

ZAČÍNÁME BRZY, NEZAPOMEŇTE NÁS SLEDOVAT NA FACEBOOKU

 

VYHLAŠOVATEL AKCE

SBW s.r.o. (dále jen „autoškola“)

se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha 5

IČ: 01875337

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212627

e-mail: soutez@wyrwolova.cz

webové stránky: www.wyrwolova.cz

 

 

 

PODMÍNKY A PRAVIDLÁ AKCE

 

  1. I.       PRO KOHO JE AKCE URČENÁ?

Akční kondiční jízdu v rámci výuky a výcviku k získání nebo rozšíření/doplnění řidičského oprávnění získá každý student či budoucí student naší autoškoly, který dosáhl věk minimálně 15 let, má zájem „vyměnit“ svoji fotku za 45 min. kondiční jízdy v naší autoškole (dále jen „účastník či student“) a splní níže uvedené podmínky.

 

Nový student, který chce naši akci využít, musí přinést žádost o přijetí k výuce a výcviku v naší autoškole, a to nejpozději do 6 měsíců od zaslání odkazu (adresy URL) na svoji fotku nahranou na facebook profil autoškoly existující pod názvem „Autoškola Wyrwolová“ (dále jen „fb profil“) na náš email dle podmínek uvedených níže. V případě, že v této lhůtě předmětnou žádost neobdržíme a zájemce se nestane studentem naší autoškoly, nárok na akční kondiční jízdu zaniká.

 

  1. II.      CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ KONDIČNÍ JÍZDY?

Podmínky k získání akční kondiční jízdy jsou následující:

a)   vytvořit svoje „selfie foto“ s logem Autoškola Wyrwolová. Najít např. reklamní billboard, naši pobočku nebo naší Wyrwolí auto-flotilu a vyfotit se u nich originálním způsobem,

b)   poté fotku nahrát na náš fb profil existující pod názvem „Autoškola Wyrwolová“, a to přímo pod obrázek s textem, ve kterém oznamujeme zahájení této akce, 

c)   dále zkopírovat odkaz (adresu URL), kde se fotka nachází a poslat na náš email soutez@wyrwolova.cz, včetně vašeho jména, příjmení a data narození spolu s informací, zda jste již naším studentem či zatím nikoli,

d)   po odeslání emailu se dostavit na jakoukoliv pobočku naší autoškoly a o akční kondiční jízdu se přihlásit. O přijetí emailu s odkazem (adresou URL) na fotku autoškola neinformuje.

 

Fotku je potřeba ponechat na našem fb profilu po celou dobu až do využití (absolvování) akční kondiční jízdy. Poté jí může účastník akce kdykoliv libovolně smazat.

Akční kondiční jízdu může využít jednotlivý student pouze jednou, bez ohledu na počet fotek, které na náš fb profil vloží či na to, jestli mu někdo kondiční jízdu daruje.

Každý měsíc bude fotka, která získá nejvíce kliknutí „to se mi líbí“ označena za fotku měsíce, s čímž účastník souhlasí. Pokud by s označením své fotky za fotku měsíce nesouhlasil, může tento souhlas písemně odvolat s využitím emailu autoškoly, kam zašle identifikaci fotky či odkaz (adresu URL) na předmětnou fotku.

 

  1. III.    JAKÉ JSOU PODMÍNKY VYUŽITÍ AKČNÍ KONDIČNÍ JÍZDY?

Akční kondiční jízdu v trvání 45 min. je možné využít v průběhu trvání vašeho výcviku v autoškole.

 

Akční kondiční jízdu je možné darovat i jinému studentovi, než který fotku na náš fb profil vloží, a to po osobní domluvě se zástupcem autoškoly.

Doporučujeme využít kondiční jízdu před zkouškou z jízdy a po absolvování zkoušky z teorie.

Rezervovat neboli domluvit si termín akční kondiční jízdy je potřeba osobně na jakékoliv pobočce naší autoškoly.

Je potřeba dodržet dobu určenou pro vkládání fotek na náš fb profil, která začíná dnem 1. 4. 2018 a trvá až do odvolání autoškolou, které oznámíme na webových stránkách i na fb profilu autoškoly. Po skončení akce nárok na tuto kondiční jízdu nevznikne.

V případě, že student ukončí výuku a výcvik v naší autoškole, a to z jakéhokoliv důvodu, nárok na kondiční jízdu zaniká, a to bez náhrady či jiné kompenzace.

 

  1. IV.    JAKÉ FOTKY NEJSOU PŘÍPUSTNÉ?

Jsou nepřípustné fotky nemravné, urážející či fotky se společensky nevhodným či pohoršujícím obsahem. Za obsah fotek plně odpovídá ten, kdo fotku na náš fb profil vloží, jakož i za všechny případné postihy či sankce včetně smazání fotky.

Autoškola má právo smazat jakoukoliv fotku, kterou vyhodnotí jako nevhodnou, a to bez upozornění a bez souhlasu účastníka. Rozhodnutí o tom, že fotka je nevhodná, je zcela na uvážení autoškoly. Pokud bude fotka smazána z výše uvedených důvodů, právo na akční kondiční jízdu nevzniká.

 

  1. V.      SOUHLASY

Fotku může účastník po skončení akce kdykoliv z fb profilu smazat. Jinak může být přesunuta do fotoalba na našem fb profilu, který je veřejně přístupný. Autoškola jiným způsobem s fotkami nenakládá.

Autoškola nenese žádnou odpovědnost za obsah fotky, ani za užití fotky či zneužití fotky třetí osobou. Nahrání fotky na náš fb profil je vaše dobrovolné, svobodné rozhodnutí a vyjadřujete tím souhlas s veřejnou prezentací vaší fotky na našem fb profilu.

Nahráním fotky na náš fb profil a zasláním odkazu (adresy URL) s fotkou na naši emailovou adresu potvrzuje účastník, že si přečetl tyto podmínky a souhlasí s nimi v celém rozsahu.

Vaše jméno, příjmení a datum narození zaslané na náš email budou použity pouze pro účely kontroly, že jste splnili podmínky pro získání akční kondiční jízdy a následné přiřazení vám této kondiční jízdy. Zasláním jména, příjmení a data vašeho narození na náš email nám dáváte výslovný souhlas s tím, aby tyto údaje byly autoškolou za tímto účelem použity.

 

Podmínky a možnost využití této akce platí od 1. 4. 2018 až do odvolání autoškolou. 

 

ZAČÍNÁME BRZYNEZAPOMEŇTE NÁS SLEDOVAT NA FACEBOOKU